www.luxinmo.com
Golden visa Spania

Hva er et Golden Visa, eller investorvisum?

I Spania gir lov 14/2013 av 27. september 2013 om fremme og internasjonalisering av entreprenørskap nye grunnlag for å få oppholdstillatelse i Spania, en av disse er å investere i landets økonomi. Det gyldne visumet lar innehaveren lovlig oppholde seg og jobbe i Spania.

Fordeler:

Ulemper:

Krav for registrering av Golden Visa

Minste investeringsbeløp er som følger:

Denne typen visum gjelder også for investorer som har utarbeidet et investeringsprosjekt rettet mot jobbskaping eller sosioøkonomiske investeringer eller innovasjon innen vitenskap og teknologi.

Dokumentasjonskrav for investor og familiemedlemmer

Søknadsprosessen

Prosessen med å få oppholdstillatelse for en investor i Spania er delt inn i 3 stadier:

  1. Å få et D-visum gyldig i ett år ved det spanske konsulatet.
  2. Søker om oppholdskort for 2 år gjennom Madrid (ingen personlig tilstedeværelse).
  3. Fingeravtrykk hos immigrasjonspolitiet på stedet der eiendommen er registrert og utstedelse av plastoppholdskort i 2 år for investoren og hans familiemedlemmer.