www.luxinmo.com
Golden visa w Hiszpanii

Czym jest Golden Visa, czyli wiza inwestorska?

W Hiszpanii ustawa 14/2013 z 27 września 2013 r. o promocji i internacjonalizacji przedsiębiorczości przewiduje nowe przesłanki do uzyskania pozwolenia na pobyt w Hiszpanii, jedną z nich jest inwestowanie w gospodarkę kraju. Złota wiza pozwala jej posiadaczowi na legalny pobyt i pracę w Hiszpanii.

Zalety:

Wady:

Wymagania dotyczące rejestracji Złotej Wizy

Minimalna kwota inwestycji przedstawia się następująco:

Ten rodzaj wizy dotyczy również inwestorów, którzy przygotowali projekt inwestycyjny mający na celu tworzenie miejsc pracy lub inwestycje społeczno-gospodarcze lub innowacje w nauce i technologii.

Wymagania dotyczące dokumentacji dla inwestora i członków rodziny.

Proces składania wniosków

Proces uzyskania pozwolenia na pobyt dla inwestora w Hiszpanii podzielony jest na 3 etapy:

  1. Uzyskanie w konsulacie hiszpańskim wizy D ważnej przez rok.
  2. Ubieganie się o kartę pobytu na 2 lata przez Madryt (bez osobistej obecności).
  3. Pobranie odcisków palców w policji imigracyjnej w miejscu rejestracji nieruchomości i wydanie plastikowych kart pobytu na 2 lata dla inwestora i członków jego rodziny.